Snabb guide till Kundaliniyoga

Snabb guide till Kundaliniyoga


Ett kundaliniyogapass börjar med intoning med ett mantra


Ong Namo

Guru Dev Namo


Ungefärlig betyder ”Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen”.


Därefter kommer ett yogapass, kriya, där vi använder oss av rörelser, ställningar, andning och mantran. Dessa är kombinerade efter ett visst mönster för att ha en viss förutbestämd effekt. Det finns en stor mängd olika yogapass och de kan ha som huvuduppgift att vara bra för tex immunförsvar, ryggen eller rädsla, förutom dessa huvuduppgifter så har varje pass även andra positiva effekter. Ibland ingår även en given meditation. Mellan övningarna görs en kort vila tex i lätt meditationsställning eller liggande, i vilan får effekterna av den tidigare övningen chans att fördjupas.


Om inget annat anges i passet så är fokus på tredje ögat, mitt emellan ögonbrynen strax ovanför och strax innanför. För att behålla fokus under passet har vi också hjälp av mantrat Sat och Nam, vi tänker Sat när vi andas in och Nam när vi andas ut.


Efter passet kommer längre vila/avslappning efter den ofta meditation. Meditationen kan vara tex en andnings- eller mantra meditation.


Innan man tonar ut avslutar man ibland med sången


May the long time sunshine upon you

All love surround you

And the pure light within you

Guide your way on


Tonar ut gör man med tre stycken Sat nam (långt "sat" och kort "nam"), som kan översättas som ”sanning är min identitet”.

Andning


Både in och utandning görs genom näsan om inte annat anges. Var medveten om hur du andas, när du andas in går magen ut och när du andas ut går magen in, om du har en ”bakvänd” andning träna först på "vanlig" andning innan du börjar med eldandning.


Långa djupa medvetna yogiska andetag


Töm lungorna på luft, fyll på med ny luft ända ned i lungsäcken, känn att magen utvidgas därefter bröstkorgen, ska inte utvidgas på ”höjden” utan den ska expanderar på ”bredden” fyll lungsäcken ända tills du känner ett lätt tryck mot nyckelbenen. Slappna av, låt luften lämna lungorna, känn hur bröstkorgen sjunker ihop sedan magen, pressa ut den sista luften ur magen genom att dra naveln mot ryggraden. Tänk på att ju mer av den gamla luften du kan tömma lungorna på desto mer ny härlig luft kan du få ned i nästa andetag. Andas i din egen takt, lyssna på din kropp och börja inte fylla på med ny luft förrän du får signaler från din kropp att det är dags. Träna på att göra andetagen djupare och längre.


Eldandning


Enligt den yogiska filosofin så föds vi alla med ett visst antal andetag till vårt förfogande innan det är dags att vandra vidare. Eldandning som är en serie korta snabba andetag, utan paus emellan, slösar inte på dessa utan de räknas som ett andetag från början till slut. Eldandningen utgår från den nedre delen av lungan, det är magen som ska röra sig. Samma mäng luft som går ut ska in. Det lättaste är att andas ut genom att kraftigt pumpa in magen och sedan slappna av med magen och låta samma mängd luft koppa tillbaka. Eldandning renar, enligt den yogiska filosofin, och syresätter blodet. Om du känner dig yr när du eldandas ta några djupa andetag innan du fortsätter. Gör ingen eldandning vid menstruation.


Låsen


I yogan använder vi oss av olika kroppslås…


Rotlås, Rotlåset går till så att du samtidigt drar ihop tre muskler. Det är musklerna kring anus som du spänner som om du har ätit något olämpligt, musklerna runt urinröret som om du är väldigt kissnödig och måste hålla dig och till sist drar du naveln mot ryggraden.


Nacklås, Sträck upp nacken och dra bak hakan. Tänk att nacken ska vara en naturlig fortsättning på ryggraden och att du balanserar huvudet längst upp på kotpelaren utan att några muskler runt hals och nacke får jobba extra mycket.


Diafragmalåset, spänn diafragmamuskeln.


Det stora låset, alla de tre låsen tillsammans.


Viktigt, Om du gör yoga på egen hand… Gör aldrig en övning längre än angiven tid, om du väljer att korta ned någon av övningarna ska de andra övningarna kortas ned i samma utsträckning, tex gör du halva tiden på en övning så ska de andra tiderna också halveras. Ändra aldrig i ett givet pass, kriya