Att tänka på inför yogan

Några saker att tänka på…


•Bekväma kläder som du kan röra dig i och andas


•Ät helst ingen tung måltid senare än två timmar innan, frukt går bra.


Yoga ska aldrig göra ont lyssna på din kropp.


•Yoga är inget du presterar, ska inte vara ytterligare ett krav eller ett måste, utgå från där du befinner dig och jämför inte med någon annan.


•Kan du inte fysiskt göra en övning kan du göra övningen i ”tanken”, genom att fokusera på övningen som om du gjorde den fysiskt.


•Om du har menstruation eller är gravid gör inte rotlås, eldandnig eller övningar där du pumpar med naveln, gör heller inga lyft där du lyfter båda benen samtidigt eller där du står med kroppen upp och ned tex skulder stående.


•Om du har medicinska problem rådgör med din läkare först.


•Gör inte yoga om du har droger i kroppen.


•Om du gör yoga på egen hand… Gör aldrig en övning längre än angiven tid, om du väljer att korta ned någon av övningarna ska de andra övningarna kortas ned i samma utsträckning, tex gör du halva tiden på en övning så ska de andra tiderna också halveras. Viktigt är också att aldrig ändra i ett givet pass, kriya

 

Snabb guide till kundaliniyoga


Läs mer om yogaklasserna